Curieuzeneuzen in het woon-werkverkeer in België

Tegen de achtergrond van het Curieuzeneuzen-onderzoek (https://curieuzeneuzen.be) belichten we in deze bijdrage de evolutie van de ruimtelijke ordening gedurende de afgelopen decennia in België en de effecten ervan op het woon-werkverkeer. Inzicht in de woon-werkdynamiek is belangrijk voor het beleid inzake wonen en werken en de relatie tussen beide.  Daarbij stelt zich de vraag ofContinue reading “Curieuzeneuzen in het woon-werkverkeer in België”

Text mining and social network analysis of Twitter data – Part 1

Twitter is one of the most popular social networks through which millions of users hare information and express views and opinions.  The rapid growth of internet data is a driver for mining the huge amount of unstructured data that is generated to uncover insights from it. In the first part of this post we exploreContinue reading “Text mining and social network analysis of Twitter data – Part 1”

Evolutie van de kansarmoede in Vlaanderen, 2001 – 2016

Jaarlijks worden door Kind en Gezin de cijfers gepubliceerd van het aandeel kinderen dat in kansarmoede leeft t.o.v. het totaal aantal kinderen.  In 2016 bedroeg de kansarmoede-index  – die gebaseerd is op sociaal-economische criteria (inkomen, arbeidssituatie en opleiding) naast huishouding, de ontwikkeling van de kinderen en de gezondheid – 12,82 %.  Dit is een stijging vanContinue reading “Evolutie van de kansarmoede in Vlaanderen, 2001 – 2016”