Evolutie van de kansarmoede in Vlaanderen, 2001 – 2016

Jaarlijks worden door Kind en Gezin de cijfers gepubliceerd van het aandeel kinderen dat in kansarmoede leeft t.o.v. het totaal aantal kinderen.  In 2016 bedroeg de kansarmoede-index  – die gebaseerd is op sociaal-economische criteria (inkomen, arbeidssituatie en opleiding) naast huishouding, de ontwikkeling van de kinderen en de gezondheid – 12,82 %.  Dit is een stijging van 0,8% t.o.v. het jaar voordien (https://www.kindengezin.be/Evolutie-kansarmoede-index-gemeentelijk-niveau-2001-2016).

Hieronder geven we de evolutie van de kansarmoede-index in Vlaanderen over de periode 2001-2016 op gemeentelijk niveau weer.

KA2001-2016

Uit het bovenstaande kan opgemaakt worden dat kansarmoede in het Vlaamse Gewest het hoogst is in groot- en centrumsteden.  In deze laatste is in de periode 2001-2016 de kansarmoede het sterkst toegenomen.  Tegelijkertijd tekent zich in deze periode een veralgemening en stijging van de kansarmoede in vrijwel alle gemeenten af.

ka2016_20HL

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

<span>%d</span> bloggers like this: