Visualisaties van het woon-werkverkeer in België

Inzicht in de woon-werkdynamiek is belangrijk voor het beleid inzake wonen en werken en de relatie tussen beide.  Daarbij stelt zich de vraag of mensen gaan wonen waar de kans op een geschikte baan optimaal is (wonen volgt werken) dan wel dat bedrijven zich eerder vestigen op plaatsen waar veel arbeidspotentieel beschikbaar is (werken volgt wonen).

In deze bijdrage analyseren wij deze thematiek aan de hand van open data die beschikbaar zijn over de relatie tussen wonen en werken in België.  Concreet baseren wij ons op de gegevens over het woon-werkverkeer van de actieve beroepsbevolking tussen de gemeenten in België.  De matrix van pendelbewegingen tussen woon- en werkplaats van de 589 Belgische gemeenten is aangewend om deze bewegingen te visualiseren.  Hierbij is gebruik gemaakt van open source software (R).  Aan de hand van deze data worden woon-werkverplaatsingen achtereenvolgens gevisualiseerd (1) aan de hand van “choropleth maps”, (2) een cartogram  (3) een lijndiagram en (4) een netwerkvoorstelling.

visualisaties woon-werkverkeer België

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

<span>%d</span> bloggers like this: