Kiezersstromen in Vlaanderen, 2010 – 2014

Bij de federale verkiezingen van 25 mei 2014 kwamen de NV-A aan Vlaamse zijde en MR en FDF in Wallonië als grootste overwinnaars uit de bus.  Een berekening van de verschuivingen in het stemgedrag toont aan dat het kiezerskorps in beide landsdelen weliswaar volatiel is, maar er kan niet gesproken worden van een politieke aardverschuiving.  Deze laatste vaststelling neemt niet weg dat verschuivingen in het stemmenaantal tussen de partijen, veranderingen in het individueel stemgedrag onderbelicht laten.  Om de volatiteit in het individueel stemgedrag in kaart te brengen, verrichtten Dassonneville en Baudewyns een survey-onderzoek onder 1.224 respondenten van wie het stemgedrag in mei 2014 vergeleken werd met de voorgaande verkiezingen van juni 20101.

Op basis van deze individuele gegevens kwamen de onderzoekers tot de vastelling dat meer dan 4 op de 10 kiezers van de ene naar de andere verkiezing van partij wisselen.  Verschuivingen tussen de partijen laten de individuele volatiliteit in het stemgedrag onderbelicht.

Om de kiezersstromen in Vlaanderen te visualiseren, zijn de onderzoeksresultaten van Dassonneville en Baudewyns gevisualiseerd met behulp van een zgn. Sankey-diagram.  Hierbij is gebruik gemaakt van RAWGraphs (https://rawgraphs.io).

transitiematrix_vl_2010_2014

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

<span>%d</span> bloggers like this: